Wat is Lekker bezig!?

De aanpak van JOGG; ‘Gezonde jeugd, Gezonde toekomst’ voeren wij uit onder de term “Lekker bezig! Voorne”.

Wij krijgen hierbij hulp van JOGGMAN! Een superheld die de jeugd motiveert om gezonder te leven.
Hij roept de hele dag “Lekker bezig!” en steekt daarbij een duim in de lucht.

Wij streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. 

JOGG_hellevoetsluis

Voorne

1 op de 7 kinderen heeft overgewicht en dat is op Voorne niet anders. Overgewicht is een maatschappelijk probleem, de overheid kan dit niet alleen oplossen.
In februari 2014 heeft het college van B&W van gemeente Hellvoetsluis besloten om JOGG gemeente te worden. Gemeente Westvoorne en Brielle volgden in 2020.

JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun omgeving. In een JOGG-aanpak bundelen private en publieke partijen de krachten om gezonde voeding en bewegen aantrekkelijk en gemakkelijk te maken. Alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media werken samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. We spreken daarom van een ‘community aanpak’. JOGG is geen project maar een meerjarige aanpak waarbij aandacht voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving in de loop van de tijd bij alle betrokken partijen een vaste plek krijgt in het beleid.

Ambitie

De ambitie van de drie gemeenten op Voorne is om te werken aan een gezonde jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met volop kansen voor voldoende bewegen en gezonde voeding. Uitgangspunt is dat de gezonde keuze de gemakkelijke en aantrekkelijke keuze is.

Daarnaast is het van belang om jongeren en hun directe omgeving bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van overgewicht. Lekker bezig! Voorne richt zich op de doelgroep 0 – 19 jaar, met de focus op de 0 – 14 jarigen en hun ouders/verzorgers.